Koszty energii elektrycznej należą do jednych z najbardziej uciążliwych i obciążających kieszeń średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dlatego przedsiębiorcy chętnie poszukują rozwiązań, które pozwolą zredukować te opłaty do minimum, jednocześnie zwracając uwagę na brak strat dla efektywności prowadzonej działalności. Wielu oczekuje, że podjęcie odpowiednich kroków pozwoli podnieść efektywność energetyczną, a tym samym zapewnić znaczące oszczędności w budżecie firmy.

Jednym z istotnych sposobów takich oszczędności jest kompensacja mocy biernej.

Naszym klientom świadczymy poniższe usługi:

Czym jest moc bierna?

Jest to część energii, która pulsuje między źródłem energii, a odbiornikiem i nie jest bezpośrednio zamieniana na użyteczną pracę czy ciepło, tak jak jest to w przypadku mocy czynnej.

Urządzenia elektryczne o charakterze innym niż rezystancyjny (cosφ≠1), poza mocą czynną P=U∙I∙ cosφ, do prawidłowego funkcjonowania potrzebują także mocy biernej Q=U∙I∙sinφ. Energia ta jest pobierana ze źródła i w części okresu przebiegu zmiennego jest magazynowana przez odbiornik w postaci energii pola elektrycznego lub magnetycznego, oraz oddawana do źródła w innej części okresu, kiedy pole elektryczne lub magnetyczne w odbiorniku zanika. Jednostką mocy biernej (Q) jest war.

Suma geometryczna mocy biernej i czynnej S=√(P²+Q²) to moc pozorna S=U∙I i właśnie jej wytwarzaniu oraz przesyłaniu musi sprostać sieć elektroenergetyczna.

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Odpowiednia gospodarka mocą bierną w sieci elektroenergetycznej wymaga zbilansowania mocy biernej w systemie oraz w poszczególnych obszarach i węzłach sieci, a to zapewnia nie tylko sprawność całego układu, ale przyczynia się też do generowania oszczędności. Należy mieć bowiem na uwadze, że przepływ prądu, wiążący się z przesyłem energii biernej, powoduje powstawanie spadków napięć oraz strat mocy w układach. To właśnie zwiększa koszty pracy sieci, a także zmniejsza sprawność komponentów systemu elektroenergetycznego. Kompensacja mocy biernej polega na wprowadzeniu mocy biernej pojemnościowej zgodnie z wartościami wytwarzanej mocy biernej indukcyjnej – dzięki temu odbiorniki pobierają z sieci wyłącznie moc czynną.

Istotne znaczenie ma fakt, iż łączne zapotrzebowanie mocy biernej w układzie elektroenergetycznym jest niemal równe zapotrzebowaniu mocy czynnej oraz podlega okresowym zmianom (dobowym, rocznym). Pokrycie zapotrzebowania zapewniają takie źródła mocy biernej, jak: generatory synchroniczne, kompensatory wirujące, kondensatory (także statyczne), silniki synchroniczne.

Poprawienie współczynnika mocy

Zwyczajowo za naturalny współczynnik mocy (tzw. dyrektywny współczynnik mocy) urządzeń elektrycznych uważa się ten mieszczący w przedziale od 0,55 do 0,8, jednak bilans mocy biernej wymaga, aby wartości te utrzymywały się na poziomie między 0,9 a 0,96. Wskaźnik plasujący się poniżej tego poziomu może oznaczać zmniejszenie mocy czynnej wytwarzanej przez generatory i ograniczenie zdolności przesyłowej transformatorów oraz linii. Ponadto taka sytuacja przyczynia się do wzrostu strat przesyłu energii elektrycznej, a także do zwiększenia strat i spadków napięć w liniach. Wobec tego, jeżeli zostanie poprawiony współczynnik mocy to pozwoli na bardziej ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną oraz pozwoli na lepsze (bardziej optymalne) wykorzystanie urządzeń. W zależności od zastanej sytuacji wdraża się różne sposoby kompensacji mocy biernej, w tym:

 • Kompensację indywidualną – opiera się na przyłączeniu baterii kondensatorów bezpośrednio do zacisków odbiornika. Zaletą takiej formy kompensacji mocy biernej jest odciążenie całej sieci od przesyłu mocy biernej pobieranej za pomocą odbiorników, a także brak konieczności wprowadzania łączników i zabezpieczeń.
 • Kompensację grupową – w tym rozwiązaniu baterie kondensatorów zostają podłączone do np. szyn rozdzielni oddziałowych, kompensując moc bierną odbiorników zasilanych z tej rozdzielni. Przy takim modelu odbiorniki przenoszą moc bierną, zaś baterie kondensatorów wyposażane są w łączniki i zabezpieczenia.
 • Kompensację mieszaną – w tym modelu bateria kondensatorów zostaje zamontowana w głównej rozdzielni, a włączanie i wyłączanie kondensatorów jest uzależnione od liczby pracujących odbiorników, a także zadanej wartości współczynnika mocy. Taka forma kompensacji mocy biernej odciąża sieć od prądów biernych i wynikających z nich efektów.
 • Kompensację centralną – opiera się na zamontowaniu baterii centralnej i indywidualnej kompensacji największych odbiorników energii biernej. Zazwyczaj wprowadzana jest w dużych zakładach przemysłowych.

Dynamiczne i automatyczne kompensatory mocy biernej

Do eliminacji bądź redukcji wahań napięć, towarzyszących pracy odbiorników, służyć mogą dynamiczne kompensatory mocy biernej, takie jak:

 • kompensatory wirujące – stanowią tradycyjne źródła regulacji mocy biernej, a mogą być też źródłem mocy mechanicznej. Istotne znaczenie ma tu szybkość zmiany prądu, a wartość ta jest też miarą szybkości korygowania przez kompensator zmian napięcia w punkcie węzłowym układu.
 • kompensatory statyczne – zazwyczaj wykorzystują załączane elementy bierne pojemnościowe i/albo indukcyjne, są sterowane fazowo bądź o zmiennym stopniu nasycenia rdzenia.

Ponadto do dynamicznych kompensatorów mocy biernej zaliczyć można baterie kondensatorów załączane łącznikami tyrystorowymi oraz przekształtnikowe źródła pracy o komutacji wymuszonej. Należy mieć na uwadze, że ręczne sterowanie takimi komponentami może być mało efektywne. W przypadku większych obiektów o zmiennym poborze mocy czynnej i biernej dużą skuteczność wykazują automatyczne regulatory współczynnika mocy biernej.

Moc bierna:
 • zmniejsza przepustowość linii przesyłowych i transformatorów
 • zwiększa straty przesyłowe oraz powoduje dodatkowe spadki napięć

Dostawcy energii przenoszą koszty związane z wytworzeniem i przesyłem energii biernej na odbiorców i rozliczają ich na podstawie przekroczeń tgφ.

W Polsce wymagane jest utrzymanie zużycia energii biernej indukcyjnej na poziomie tgφ<0,2÷0,4 przy jednoczesnym braku zużycia energii biernej pojemnościowej.

Wykres uproszczonej zależności mocy pozornej i prądu
Wykres uproszczonej zależności mocy pozornej i prądu zasilającego dla odbiorców mocy czynnej P=100kW przy różnych współczynnikach tgφ.
Wykres uproszczonej zależności strat mocy czynnej wydzielanej dla różnych wartości tgφ przy P=const.
Wykres uproszczonej zależności strat mocy czynnej wydzielanej na przykładowej linii przesyłowej nn (YKYS 4×25, 100m) dla różnych wartości tgφ przy P=const.
Przesyłanie (tzw. pulsowanie) energii biernej do sieci elektroenergetycznej można skutecznie redukować poprzez stosowanie układów kompensacji:

Przy stosowaniu układów kompensacji pulsowanie energii biernej odbywa się w obwodzie między samym układem kompensacji, a odbiornikiem i nie obciąża dalej sieci elektroenergetycznej w kierunku źródła. Dlatego też, możliwość „lokalnego” wytworzenia energii biernej powoduje, że w aspekcie jej transportowania jest dodatkowym obciążęniem, którego należy się pozbyć. Miarą wykorzystania energii jest współczynnik cosφ= P/S zamiennie stosowany z tgφ= Q/P

Jak zredukować koszty związane z energią bierną?

Dokładna analiza rachunku za energię elektryczną daje bardzo dobry pogląd na to, czy w danej placówce ponoszone są duże straty na energii biernej i jakie koszty są z tym związane. Jeśli te opłaty są znaczące, warto skontaktować się z odpowiednim doradcą z w sprawach kompensacji mocy biernej i dobrać odpowiednie urządzenia dla danego przedsiębiorstwa.

Prawidłowo dobrane parametry baterii kondensatorów, mają kluczowe znaczenie w rozpoczęciu procesu oszczędności i podniesienia wydajności pracy urządzeń elektrycznych w firmie.

Czy montaż układu kompensacji mocy biernej się opłaca?

W zależności od wielkości ogólnego zużycia energii w danej placówce, oraz dotychczasowych strat na energii biernej, inwestycja może się zwrócić nawet już po 3 miesiącach, czasem jednak ten proces wydłuża się do 24 miesięcy. Jednak patrząc długofalowo na rozwój swojego biznesu, oraz na ekologiczne korzyści dla środowiska, jest to na pewno dobra i korzystna inwestycja.

Korzyści związane ze stosowania prawidłowo dobranych układów kompensacji mocy biernej:

 • pozwala zredukować lub wyeliminować niepotrzebne opłaty za energię bierną
 • zwrot kosztów z dokonanej inwestycji następuje zwykle po okresie 3-24 miesięcy
 • w określonych przypadkach wpływa na zmniejszenie zużycia energii czynnej, poprzez zmniejszenie strat mocy czynnej
 • redukuje straty energii w sieci elektroenergetycznej
 • w efekcie globalnym chroni nasze środowisko

Profesjonalnie wykonana instalacja, przeznaczona do kompensacji mocy biernej pozwala na zaoszczędzenie wielu kosztów związanych z karami za niewłaściwy współczynnik mocy oraz przeciążeniem lub zniszczeniem urządzeń.

Nasi klienci znacząco obniżyli swoje rachunki za energię elektryczną, zacznij oszczędzać i Ty!

</p>
<h2>Analiza faktur za energię elektryczną</h2>
<p>

Analiza faktur za energię elektryczną

Na podstawie faktur za energię elektryczną dostarczonych nam przez klienta oraz otrzymanych informacji o charakterze obiektu i typie odbiorników, wykonujemy bezpłatną analizę możliwości i zasadności zastosowania układu kompensacji w danym obiekcie.

Identyfikujemy jakiego typu urządzenia mogą mieć w nim zastosowanie w celu redukcji opłat i przedstawiamy wstępną ofertę, która pozwala klientowi podjąć decyzję o dalszej realizacji.

Ten etap zawsze jest bezpłatny.

Jeśli są Państwo zainteresowani wstępną analizą faktury za energię elektryczną pod kontem opłat za energię bierną, prosimy o przesłanie skanu faktur z ostatniego okresu, najlepiej aby to były faktury z ostatnich 6 miesięcy klikając w poniższy link:

Analiza faktur za energię elektryczną – opłaty za moc bierną

Analiza faktur za energię elektryczną

</p>
<h2>Pomiary elektryczne</h2>
<p>

Pomiary elektryczne

W przypadku pozytywnej oceny słuszności zastosowania układu kompensacji, ustalamy z klientem dogodny termin wizji lokalnej celem wykonania pomiarów elektrycznych.

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem pomiarowym oraz doświadczoną ekipą pomiarowców. Czas pomiarów i rejestracji parametrów dobierany jest indywidualnie, zależnie od charakteru obiektu i zmienności obciążeń.

Na podstawie analizy zmierzonych parametrów, specjalizujący się w danej dziedzinie inżynierowie, dokonują doboru optymalnych urządzeń kompensacyjnych.

Pomiary i analizy prowadzone na potrzeby przedstawienia naszej oferty zazwyczaj są bezpłatne (ewentualna odpłatność może być pobrana w formie kaucji na pokrycie kosztów związanych np. z dojazdem).

Wykonujemy także pomiary i opracowania z doborem urządzeń kompensacyjnych, które mogą posłużyć innym wykonawcom układów kompensacji.

Ceny takich pomiarów uzgadniane są indywidualnie na podstawie m.in. odległości, ilości punktów pomiarowych, czasu pomiarów i zakresu opracowania.

Umów się na termin wykonania pomiarów.

Pomiary elektryczne

</p>
<h2>Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej</h2>
<p>

Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej

Na podstawie faktur dostarczonych przez klienta, przeprowadzonych pomiarów oraz wizji lokalnych, jesteśmy gotowi zaproponować zarówno typowe rozwiązania, jak również niestandardowe, dopasowane do oczekiwań klienta i wymagających warunków otoczenia.

Zawsze staramy się wybrać jak najbardziej optymalne rozwiązanie bez obciążania klienta niepotrzebnymi kosztami, jednocześnie uwzględniając charakter i przeznaczenie danego obiektu.

Z chęcią dobierzemy i zaprojektujemy dla Państwa odpowiednie rozwiązanie.

Projektowanie układów kompensacji mocy biernej

</p>
<h2>Kompleksowe realizacje układów kompensacji</h2>
<p>

Kompleksowe realizacje układów kompensacji

Realizujemy wdrożenia systemów kompensacji mocy biernej „pod klucz”.

Dobieramy, projektujemy, produkujemy oraz wykonujemy instalacje i uruchomienia urządzeń na obiekcie. Po zakończonej instalacji układu kompensacji, prowadzimy dla klienta krótki instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia, dla chętnych oferujemy również profesjonalny serwis wykonywany przez naszą firmę.

Kompleksowo świadczone usługi dają gwarancję wysokiej efektywności działania i długiej żywotności.

Nasze urządzenia dostarczamy również do firm instalatorskich i sieci dystrybucyjnych, służąc przy tym fachowym doradztwem przy doborze sprzętu oraz wsparciem technicznym.

Układ kompensacji mocy biernej

</p>
<h2>Modernizacje i uruchomienia układów kompensacji</h2>
<p>

Modernizacje i uruchomienia układów kompensacji

Zajmujemy się modernizacją nieprawidłowo działających lub źle dobranych układów kompensacji. Niezadowalający efekt kompensacji może wynikać np. ze zmiany profilu obciążenia, czy błędnego doboru urządzenia dla danego obiektu.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, dokonujemy stosownej przebudowy wadliwego układu. Dzięki wprowadzonym przez naszych specjalistów modyfikacjom, urządzenie zyskuje wymaganą funkcjonalność.

Nieprawidłowe uruchomienie baterii może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego, tj. zamiast oczekiwanych oszczędności, może przyczynić się do wzrostu rachunków za energię elektryczną.

Uruchomienie baterii przez nasze ekipy montażowe, eliminuje wystąpienie takiego ryzyka. Dokonujemy uruchomienia zarówno naszych urządzeń, jak i innych producentów.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Modernizacja układów kompensacji mocy biernej

</p>
<h2>Konserwacja i naprawa urządzeń do kompensacji mocy biernej</h2>
<p>

Konserwacja i naprawa urządzeń do kompensacji mocy biernej

Regularne serwisowanie układów kompensacji minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, które mogą przyczynić się do braku redukcji opłat lub nawet do ich wzrostu.

Okresowa konserwacja urządzeń wydłuża ich żywotność oraz pozwala uniknąć wydatków związanych z koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu lub wymiany urządzenia, w razie poważnego uszkodzenia podzespołów.

Posiadamy bogato wyposażony magazyn części zamiennych oraz zespół profesjonalistów, dzięki czemu nasze interwencje podejmowane są szybko, sprawnie, fachowo i rzetelnie.

Konserwacja i naprawa urządzeń do kompensacji mocy biernej