Do czego służą baterie kondensatorów?

Baterie kondensatorów to urządzenia przeznaczone do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w sieciach nN.

W prywatnych gospodarstwach domowych bateria kondensatorów raczej nie znajdzie zastosowania, wykorzystywane są w innych obiektach i instalowane są one głównie w zakładach produkcyjnych, biurach, sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Praca urządzeń o charakterze innym niż rezystancyjny – m.in. takich jak silniki indukcyjne i transformatory wpływa na przesunięcie fazowe przepływającego przez nie prądu względem napięcia zasilającego, prąd bierny przepływający przez sieć przesyłową powoduje zmniejszenie jej przepustowości oraz zwiększenie strat mocy.

W przypadku dołączenia do sieci urządzeń o charakterze indukcyjnym mamy do czynienia z opóźnieniem przepływu prądu względem napięcia. Aby zminimalizować to zjawisko (względem punktu kontrolnego jakim jest zainstalowany licznik energii elektrycznej) należy zainstalować układ o charakterze przeciwnym do indukcyjnego (czyli prąd musi wyprzedzać napięcie zasilające), który skompensuje to opóźnienie. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku dołączenia do sieci urządzeń pojemnościowych – jak bateria kondensatorów. Wspólne działanie układów: indukcyjnego obciążenia i pojemnościowego kompensatora doprowadza do wzajemnego zniesienia się przesunięć prądu i napięcia w czasie, tym samym do zniwelowania negatywnego zjawiska, a w konsekwencji do zminimalizowania opłaty za pobór biernej energii elektrycznej.

W każdym zakładzie produkcyjnym pobór energii biernej jest inny. Różnorodność odbiorników, a także charakter ich pracy zmienia się w czasie. W praktyce nie jest możliwym zbudowanie prostego statycznego układu pojemnościowego współpracującego z urządzeniami działającymi nieregularnie. Nowoczesne kompensatory pojemnościowe buduje się w postaci automatycznych baterii kondensatorów o różnej mocy, dynamicznie dopasowujących się do chwilowego poboru energii biernej przez odbiorcę. Zainstalowany regulator mocy biernej mierzy obciążenie indukcyjne i dołącza do sieci odpowiednie baterie kondensatorów o różnych mocach tak, aby jak najefektywniej nadążać za zmianami wielkości obciążenia indukcyjnego. Tworzony w danej chwili przez baterię zespół kondensatorów wymaga przygotowania członów kompensacyjnych złożonych z kondensatorów o różnej mocy. Ich wielkość dobiera się na podstawie pomiarów przeprowadzonych u odbiorcy.

W skład automatycznej baterii kondensatorów wchodzą:

 • obudowa metalowa o wymiarach dopasowanych do mocy baterii i wolnego miejsca na danym obiekcie
 • kilka/kilkanaście członów/stopni kondensatorowych
 • regulator mocy biernej LRM001 lub inny
 • styczniki z rezystorami
 • opcjonalnie dławiki ochronne/filtracyjne (dla baterii kondensatorów z dławikami ochronnymi)

Baterie kondensatorów z dławikami ochronnymi, czy bez dławików?

W zależności, czy w danej sieci występują wyższe harmoniczne zastosowanie znajdują:

Urządzenia te mogą być dostosowane zarówno do instalacji wewnątrz pomieszczeń, jak na zewnątrz. Mogą pracować bez zakłóceń w zakresie temperatur -25°C…40°C.

Służymy Państwu pomocą w dobraniu odpowiedniego rozwiązania dla Państwa obiektu i warunków w nim panujących. Zapraszamy do kontaktu.

</p>
<h2><strong>Baterie BKL-M-xx/xx i BKL-D-xx/xx do kompensacji mocy biernej indukcyjnej</strong></h2>
<p>

Baterie BKL-M-xx/xx i BKL-D-xx/xx do kompensacji mocy biernej indukcyjnej

Baterie kondensatorów typu BKL-M i BKL-D przeznaczone są do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w sieciach nN przy założeniu równomiernego obciążenia faz oraz niewielkiej zawartości wyższych harmonicznych.

Najczęściej znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych o dużej ilości silników o zasilaniu bezpośrednim.

Parametry techniczne (w zależności od wykonania):

 • Moc baterii: 7,5 kVar do 600 kVar
 • Napięcie znamionowe: 400V, 525V, 690V
 • Częstotliwość: 50Hz
 • Temperatura otoczenia: -25°C…40°C
 • Obudowa metalowa:
  • Kolor RAL 7035
  • Stopień ochrony IP20 ÷ IP66
  • Wymiary w zależności od mocy szer x wys x głęb[mm]:
   • 600x650x250
   • 800x1000x300
   • 1000x1000x300
   • 800x1000x300 + 800x1000x300
   • 800x1000x300 + 1000x1000x300
  • Cokół 100mm
  • Dla mocy powyżej 60kVar system wentylacji wymuszonej z regulatorem temperatury
 • Mikroprocesorowy regulator mocy biernej LRM002, mocowany wewnątrz obudowy lub LRM001 w wykonaniu tablicowym, montowany na drzwiach
 • Kondensatory suche w obudowie cylindrycznej
  • Niskie straty, nie przekraczające 0,4W/kVar
  • Samoregenerująca się folia polipropylenowa o najwyższych parametrach
  • Zastosowane zabezpieczenie nadciśnieniowe
 • W polach zabezpieczających kondensatory: rozłączniki bezpiecznikowe pokrywowe, dla mocy >60kVar mocowane na moście szynowym

Na życzenie inne opcje wykonania, m.in:

 • Inny typ obudowy
 • Dowolny regulator mocy biernej
 • Zabezpieczenie baterii
 • Możliwość zastosowania łączników tyrystorowych

</p>
<h2><strong>Baterie BKL-MHr-xx/xx i BKL-DHr-xx/xx z dławikami ochronnymi do kompensacji mocy biernej indukcyjnej</strong></h2>
<p>

Baterie BKL-MHr-xx/xx i BKL-DHr-xx/xx z dławikami ochronnymi do kompensacji mocy biernej indukcyjnej

Baterie kondensatorów typu BKL-MHr i BKL-DHr przeznaczone są do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w trójfazowych sieciach nN zawierających wyższe harmoniczne przy założeniu równomiernego obciążenia faz.

Znajdują najczęściej zastosowanie w zakładach przemysłowych, w których znaczący udział stanowią odbiorniki nieliniowe tj. przekształtniki częstotliwości i napędy prądu stałego oraz w większych obiektach biurowych i handlowych.

Zastosowanie odpowiednio dobranych dławików ochronnych zapobiega powstawaniu zjawisk rezonansowych oraz trwałemu przeciążeniu kondensatorów prądami wyższych harmonicznych.

Parametry techniczne (w zależności od wykonania):

 • Moc baterii: 7,5 kVar do 600 kVar
 • Napięcie znamionowe: 400V, 525V, 690V
 • Częstotliwość: 50Hz
 • Temperatura otoczenia: -25°C…40°C
 • Obudowa metalowa:
  • Kolor RAL 7035
  • Stopień ochrony IP22 ÷ IP54
  • Wymiary w zależności od mocy szer x wys x głęb[mm]:
   • 1000x1000x300
   • 800x2000x500
   • 1000x2000x500
   • 1600x2000x500
   • 1800x2000x500
   • 2000x2000x500
  • Cokół 100mm
  • Wentylacja wymuszona z regulatorem temperatury
 • Mikroprocesorowy regulator mocy biernej LRM002, mocowany wewnątrz obudowy lub LRM001 w wykonaniu tablicowym, montowany na drzwiach
 • Kondensatory suche w obudowie cylindrycznej
  • Niskie straty, nie przekraczające 0,4W/kVar
  • Samoregenerująca się folia polipropylenowa o najwyższych parametrach
  • Zastosowane zabezpieczenie nadciśnieniowe
 • Dławiki ochronne o współczynniku tłumienia 5,67%, 7%, 12,5% lub 14%, wyposażone w odwracalne zabezpieczenia termiczne
 • W polach zabezpieczających kondensatory: rozłączniki bezpiecznikowe pokrywowe, dla mocy >60kVar mocowane na moście szynowym
 • Styczniki z rezystorami ograniczającymi początkowy prąd ładowania kondensatora

Na życzenie inne opcje wykonania, m.in:

 • Inny typ obudowy
 • Dowolny regulator mocy biernej
 • Zabezpieczenie baterii
 • Możliwość zastosowania łączników tyrystorowych

W naszej ofercie znajdą Państwo baterie kondensatorów z krótkim terminem realizacji, m.in.