Baterie BHL-C:xx/xx-L:xx/xx do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej

Automatyczne baterie hybrydowe przeznaczone są do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w sieciach nN i stanowią połączenie baterii kondensatorów i baterii dławików kompensacyjnych.

Znajdują zastosowanie w obiektach, w których charakter obciążenia zmienia się ze względu na różny typ odbiorników. Sytuacja taka może wystąpić m.in. w obiektach biurowych, w których w okresie upałów praca centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej powoduje przekroczenia współczynnika tgφ, a w chłodniejszych miesiącach przy braku obciążeń indukcyjnych występuje zużycie energii biernej pojemnościowej.

Elektroniczny regulator mocy biernej LRM001 na podstawie pomiaru załącza do sieci tylko stopnie niezbędne do zapewnienia zadanego współczynnika cosφ, rozwiązanie takie minimalizuje straty mocy czynnej.

Parametry techniczne:

 • Dowolna moc dławików kompensacyjnych, typowo od 1kVar do 100kVar
 • Dowolna moc kondensatorów, typowo od 1kVar do 400kVar
 • Dowolna ilość stopni
 • Możliwość zastosowania dławików do ochrony kondensatorów o wybranym współczynniku tłumienia
 • Napięcie znamionowe: 400V, 525V, 690V
 • Częstotliwość: 50Hz
 • Temperatura otoczenia: -25°C…40°C
 • Obudowa metalowa:
  • Kolor RAL 7035
  • Stopień ochrony IP20 ÷ IP54
  • Wymiary obudowy dostosowane do mocy
  • Cokół 100mm
  • Wentylacja wymuszona z regulatorem temperatury
 • Mikroprocesorowy regulator mocy biernej LRM001
 • Dławiki kompensacyjne, wyposażone w odwracalne zabezpieczenia termiczne
 • Kondensatory suche w obudowie cylindrycznej
  • Niskie straty, nie przekraczające 0,4W/kVar
  • Samoregenerująca się folia polipropylenowa o najwyższych parametrach
  • Zastosowane zabezpieczenie nadciśnieniowe
 • W polach zabezpieczających kondensatory/dławiki: rozłączniki bezpiecznikowe pokrywowe
 • Styczniki przeznaczone do załączania dławików
 • Styczniki przeznaczone do załączania kondensatorów wyposażone w moduły ograniczające początkowy prąd ładowania.