Od kilku lat praktykujemy kilkudniowe rekolekcje, w których biorą udział pracownicy naszej firmy oraz zaprzyjaźnieni z nami kontrahenci.

Udział w rekolekcjach zawsze jest dowolny i jest to okazja do wspólnego bycia razem w trochę innej formie niż na co dzień.

Mamy czas na wspólną modlitwę, Eucharystię, spokojne rozmowy i zwyczajne bycie razem bez pośpiechu i obowiązków do wykonania „na już”.

Tutaj czas płynie innym rytmem i obowiązują całkiem inne priorytety.

Do tej pory rekolekcje najczęściej odbywały się w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach, gdzie czas jakby się zatrzymał i możemy powrócić do korzeni poprzez bliższy kontakt z naturą.

Dotychczas nasze rekolekcje odbyły się:

17-19 sierpnia 2012 r. – Rekolekcje dla warszawskiego oddziału naszej firmy

7-9 września 2012 r. – Rekolekcje dla pracowników głównej siedziby naszej firmy

18-20 października 2013 r. – Rekolekcje z bł. ks. Jerzym Popiełuszko, dla wszystkich pracowników naszej firmy

6 lipca 2013 r. wzięliśmy również udział w  niezwykłym spotkaniu „Jezus na stadionie” zorganizowanym przez Kurię Warszawsko-Praską.

8-11 listopada 2014 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach razem z o. Jamesem Manjacalem. Organizatorem tego kilkutysięcznego wydarzenia była Parafia p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie.

28-30 sierpnia 2015 r. odbyliśmy pielgrzymkę do Wilna, odwiedzając również Górę Krzyży w Świętej Wodzie, oraz świątynie w Sokółce, gdzie dokonał się cud Eucharystyczny.

18-21 sierpnia 2016 r. powróciliśmy do Suchcic, by z naszymi rodzinami i przyjaciółmi przeżyć kilkudniowe rekolekcje.

27-30 lipca 2017 r. odbyły się kolejne rekolekcje „W szkole Maryi” w Suchcicach

9-10 września 2017 r. rozpoczęliśmy comiesięczną formację dla rodzin w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach

7 października 2017 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej modlitwie Różaniec do Granic

4-5.11.2017 r. odbyło się drugie weekendowe spotkanie formacyjne dla rodzin

19-22 lipca 2018 r. odbyły się kolejne rekolekcje w Suchcicach